Praktisch


TEN LAATSTE TEGEN 16/06/2017

ANONIEM

IN HET NL/FR/EN

DIGITAAL OF PRINT

MAXIMUM 10 MINUTENIndien je een ouder bent van een kind die naar GBS Stokkel gaat, mag je de bevraging beantwoorden via volgende link.

Indien je de bevraging liever schriftelijk invult, kan je deze downloaden via volgende link. Stuur de ingevulde vragenlijst terug via email naar ouderraadgbsstokkel@gmail.com of via de leerkrachten.

Si vous souhaitez consulter les questions traduites en français, vous pouvez le faire via le lien suivant. N'oubliez pas de nous renvoyer le document scanné via email à ouderraadgbsstokkel@gmail.com ou la version imprimée via les enseignant(e)s.

If you wish to read the translated questions in English, you can do so via the following link. Do not forget to send us the scanned document via email to ouderraadgbsstokkel@gmail.com or the printed version via the teachers.Geen opmerkingen:

Een reactie posten