Ouderwerkgroep


In onze school vinden wij de betrokkenheid en participatie van de ouders zeer belangrijk. Daarom kiezen we ervoor om de ouderwerking onder twee verschillende vormen te organiseren:

1. De decretale Ouderraad
2. De Ouderwerkgroep

Wat is de Ouderwerkgroep?
Ouders en School werken samen aan opvoeding en onderwijs. Ze kunnen veel van elkaar leren!Onze school kan een plaats zijn waar de ouders mee kunnen concrete vorm geven aan het Samen School Maken.
Die plaats willen wij creëren met de Ouderwerkgroep.
Wat doet de Ouderwerkgroep?
De Ouderwerkgroep gaat vooral actief aan het werk!
Ze komt samen om haar ideeën praktisch uit te werken die de schooldag voor de kinderen interessant en leerrijk maken. En dat kan en mag van alles zijn!
De Oudergroep komt 4 keer samen tijdens “koffiemomenten”, om 8u(30) of om 15u(30) in de school. Tijdens deze bijeenkomsten van de Ouderwerkgroep is ook minstens één lid van de Ouderraad aanwezig om zeker de brug te maken tussen beide ouderwerkingen.
Op deze koffiemomenten kiezen we en praten we over zeer concrete thema’s die we samen belangrijk vinden voor onze kinderen,
bv. rond voorlezen, Nederlands en thuistaal combineren, helpen bij huiswerk, keuzes die de school maakt, informatie over verteltassen,
Dialoog staat centraal: ouders brengen ideeën aan,
 de ouderwerkgroep start vanuit initiatieven en talenten van ouders. Alle ideeën zijn welkom!

De Ouderwerkgroep is een actieve groep: helpen bij een schoolfeest, fruitouders, mee op uitstap gaan, meehelpen in de schooltuin, eens voorlezen, een fietsdag, een schoolpicknick... Wat bij jou past!
Wens je deel uit te maken van de Ouderwerkgroep? Contacteer ons via ouderraadgbsstokkel@gmail.com - alle ouders zijn welkom, wat ook je taal is!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten